Бојовић Стојадин, дипл. инг. пољопривреде
Бошковић Светлана, дипл. хемичар
Вуковић Весна, дипл. спец. педагог
Вуковић Добринка, дипл. ветеринар
Вуковић Славојка, дипл. технолог
Вуксановић Гордана, дипл. инг. агрономије
Вуксановић Милован, дипл. инг. агрономије

Голубовић Ивана, дипл. математичар
Демировић Миланка, дипл. хемичар
Добрисављевић Владимир, дипл. инг.пољопривреде
Драгутиновић Иван, дипл. инг. агрономије
Ђерасимовић Јелена, дипл. инг. пољопривреде
Ђунисијевић  Радивојевић Драгана, професор технике и информатике
Ђурић Мирослав, дипл. инг. сточарства
Ђуровић Душанка, проф. енглеског језика
Јекић Драган, професор историје
Јелић Ружица, дипл. ветеринар
Карајичић Слађана, дипл. инг. пољопривреде
Луковић Драган, дипл. биолог
Маринковић Савовић Гордана, проф. српског језика
Марковић Владета, дипл. ветеринар
Марковић Јулијана, дипл. инг. пољопривреде
Милићевић Раде, дипл. филозоф
Обреновић Лука, проф. физичког васпитања
Пантовић Петар, дипл. математичар
Паповић Мирјана, дипл. инг. машинства
Петровић Весна, дипл. инг. пољопривреде
Петровић Видоје, дипл. ветеринар
Петровић Милева, дипл. инг. агрономије
Петровић Оливера, дипл. технолог
Петровић Славко, дипл. академски графичар
Продановић Никола, професор српског језика
Радовић Снежана, дипл. географ
Радоњић Ивана, дипл. филолог
Саватијевић Петар, дипл. инг. агрономије
Стојковић Весна, дипл. технолог
Страиновић Ацо, дипл. инг. пољопривреде
Танасковић Славица, проф. енглеског језика
Тешовић Наташа, дипл. социолог
Тошић Андрија, проф. физичког васпитања
Тошић Даница, дипл. физикохемичар
Туцовић Бранка, професор српског језика
Шојић Милан, дипл. инг. агрономије
Штуловић Александар, дипл. инг. сточарства