КОМБИНОВАНА НАСТАВА

Настава се организује по истом моделу за разреде (први и други разред су у исто време на непосредној настави: први разред у првој а други разред у другој смени а за то време ученици трећег и четвртог разреда похађају наставу на даљину).
Смена непосредна настава/настава на даљину се обавља на две недеље 

У једној смени, на непосредној настави, су ученици само једног разреда.

Одељења се на групе деле за реализацију вежби и практичне наставе, док на теоријској настави нема поделе.
Распоред коришћења учионица направљен је тако да ученици једног одељења у току смене не улазе у учионице у којима је боравило друго одељење, а обезбеђен је простор од најмање 4m 2 по ученику. 


У дому школе, у једном тренутку, борави максимално 90 ученика. Поред  2 редовне, на сваке две недеље врши се и комплетна дезинфекција домског простора (због смене ученика у собама). 


У школској згради, у току непосредне наставе, у једном тренутку борави највише 70 ученика. 


Настава физичког васпитања се, до даљњег, обавља на спортским теренима школе.