погледај филм

Од школске 2009/10 Ученички парламент негује сарадњу са Домским одељењем за стара лица и пензионере Центра за социјални рад у Пожеги. Дом је смештен у непосредној близини Школе и почетна идеја је била ангажовање ученика са смера техничар хортикултуре на уређењу парковског простора Дома.

Сарадња је реализована кроз више акција у којима су ученици чистили и уређивали парковски простор Дома а проширена је кроз организовање посета ученика старим лицима, чиме се остварује развијање алтруизма и хуманости кроз међугенерацијску размену идеја и ставова. Станари Дома сун драги гости наших ученика на свим свечаностима у Школи.

У школској 2014/15, наведене активности добиле су нову димензију кроз пројекат Достигнућа младих. Ученици су основали компанију која се бави израдом производа од вуне а у производњу су укључени станари Дома. Рад компаније је презентован на Националном такмичењу.

Ученичку компанију ''Плетекс'' сматрамо примером добре праксе у ком су спојени рад Ученичког парламента и рад секција као и сарадња са невладиним и цивилним сектором. На овај начин код ученика развијамо предузетност и предузетништво, културу рада и одговорност према раду, креативност и опште компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.