погледај презентацију

У оквиру пројекта Развионица, Министарства просвете Републике Србије, изабрани смо на Конкурсу за реализација Програма огледа за примену приступа настави усмереној на учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и васпитању.
Наставници, васпитачи и стручни сарадници имали су обавезу да, у току обуке, примере из своје праксе учине доступним широј просветној заједници.
Пример повезивања садржаја из предмета Српски језик и књижевност (наставница Гордана маринковић - Савовић) са наставним садржајима из предмета Лековито биље (наставница Весна Петровић) изабран је међу најквалитетније и истакнут као пример добре праксе.