ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР
По завршетку школовања ученик је оспособљен да:
Врши пријем узорака за трихинелоскопски преглед
Обавља послове здравствене заштите животиња на терену уз надзор ветеринара
Асистира ветеринару при третману животиња у ветеринарској амбуланти
Води и испуњава ветеринарску документацију
Узима узорке за хематолошки, биохемијски, микробиолошки и копролошки преглед
Организује сопствени рад у области ветеринарске медицине
Предузима мере сигурности у раду и заштите животне средине, у складу са прописима