MEСАР

По завршетку школовања ученик је оспособљен да:

Припрема рад и спроводи хигијенске, заштитне и еколошке мере у процесу обраде и прераде меса
Коље животиње и добија месо
Обради месо
Преради месо
Продаје месо и планира и организује послове у сопственој месари