ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

По завршетку школовања ученик ће бити оспособљен да:

Организује биљну и сточарску производњу у комбинатима и на газдинствима

Спровoди процес биљне производње у комбинатима и на газдинствима

Спроводи процес сточарске производње у комбинатима и на газдинствима

Води документацију у биљној и сточарској производњи

Чува здравље и околину у процесу биљне и сточарске производње

prev next