ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

По завршетку школовања ученик ће бити оспособљен да:

Професионално обавља радне задатке 
Самостално ради у непосредној производњи хране
Испитује сировине и готове производеради на термичкој обради намирница
Суши и смрзава намирнице
Правилно складишти и чува намирнице
Спроводи мере хигијенско-техничке заштите


prev next