РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

По завршетку школовања ученик ће бити оспособљен да:

Управља пољопривредним машинама (дозвола F категорије)
Рукује тракторским агрегатима и уређајима
Рукује комбајнима и самоходним машинама
П
оправља, одржава и чува пољопривредну технику
В
оди евиденције о експлоатацији, поправкама и одржавању пољопривредне технике и обавља комерцијалне послове
Ч
ува здравље и околину при руковању и одржавању пољопривредне технике

prev next