Компетенције стечене у току образовања у образовном профилу цвећар - вртлар, омогућавају бављење најразличитијим пословима у области хортикултуре, и то:

-интензивним узгојем цвећа у њивским условима,

-узгојем цвећа у заштићеним просторима,

-производњом украсног дендролошког материјала,

-производњом сувог цвећа,

-биодекорацијом  ентеријера,

-пословима подизања и неге свих категорија зелених површина, травњака, вртова, спортских терена, паркова  и других јавних површина.

По стицању образовања, ученици би могли радити у свим пољопривредним предузећима која имају заступљену хортикултурну  производњу, стакленицима, пластеницима, јавним комуналним предузећима као што је градско зеленило, расадницима, осталим зеленим површинама јавног карактера, као бидекоратери у јавним и приватним предузећима. Посебно наглашавамо могућност самозапошљавања.