СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКРЕТНИХ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА УЧЕНИЦИ ЋЕ, У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ДОБИЈАТИ ПРЕКО facebook ПРОФИЛА ШКОЛЕ.


МОЛИМО ВАС ДА СЕ РЕДОВНО ИНФОРМИШЕТЕ, ПРАТИТЕ ИНСТРУКЦИЈЕ И НАЛОГЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА И ИЗВРШАВАТЕ РАДНЕ ЗАДАТКЕ, КАКО БИСМО ОБЕЗБЕДИЛИ УСЛОВЕ ЗА РЕДОВАН ЗАВРШЕТАК НАСТАВНЕ ГОДИНЕ.


ЕДУКАТИВНИ САДРЖАЈИ КОЈЕ ЈЕ ПРИПРЕМИЛО МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БИЋЕ ЕМИТОВАНИ ПРЕКО КАНАЛА РТС ПЛАНЕТА

 


ШКОЛА ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ДОБИЈЕНЕ ОД РОДИТЕЉА, У ВЕЗИ СА АКТУЕЛНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ СТАЊЕМ УЧЕНИКА, ПРОСЛЕЂУЈЕ
ШКОЛСКОЈ УПРАВИ. МОЛИМО РОДИТЕЉЕ ДА НАС, АКО ДОЂЕ ДО ИНФИЦИРАЊА ВИРУСОМ, О ТОМЕ ОБАВЕСТЕ ПОЗИВОМ НА БРОЈ 031-811131 ИЛИ
ПРЕКО ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА СВОЈЕ ДЕЦЕ.