васпитачи:
Бугариновић Бранко, дипл. географ, важећа лиценца

Негројевић Данијела, дипл. педагог, важећа лиценца

Ђоковић Милијан, дипл. хемичар, важећа лиценца

Радивојевић Марија, дипл. историчар, поднета пријава за полагање испита за лиценцу

Славко Петровић, дипл. академски графичар, важећа лиценца