Пољопривредна школа са домом ученика ''Љубо Мићић'' основана је решењем Народног одбора среза Т. Ужице, број 18998 од 28. јуна 1956. Дом за ученике Школе основан је 15. септембра 1956.

Од оснивања до данас Школа је радила у континуитету, пратећи промене и прилагођавајући се потребама социјалних партнера.

prev next