За квалитет и постигнуте резултате у раду награђивани смо више пута. Издвајамо најзначајније награде:

ОРДЕН РАДА СА СРЕБРНИМ ВЕНЦЕМ СФРЈза постигнућа у образовању 1980.

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА
Министарства просвете Републике Србије
за изузетан допринос развоју образовања у 2007.

ПОВЕЉА ''7. АПРИЛ''Скупштине општине Пожега
за постигнуте резултате у раду од значаја за
напредак, развој и афирмацију Општине у 2014.

Од 29.06.2012. године, од стране АД за испитивање квалитета ''Квалитет'' из Ниша, у нашој Школи је оцењена примена стандарда и издати су нам:

-сертификат 12032 за систем менаџмента квалитетом SRPS ISO 9001/2008 за пружање услуга исхране, смештаја и васпитно образовног рада ученицима који похађају школу ван места њиховог сталног боравка

-сертификат 120007 за систем менаџмента квалитетом HACCP CAC/RCP 1-1969, rev. 4-2003 за припрему и послуживање хране и напитака ученицима који похађају школу ван места њиховог сталног боравка.


prev next