Бошковић Светлана, дипл. хемичар
Вуковић Весна, дипл. спец. педагoг
Вуковић Добринка, дипл. ветеринара
Вуковић Славојка, дипл. технолог

Вуксановић Гордана, дипл. инг. агрономије
Вуксановић Милован, дипл. инг. агрономије

Голубовић Ивана, дипл. математичар
Демировић Миланка, дипл. хемичар
Добрисављевић Владимир, дипл. инг.пољопривреде
Драгутиновић Иван, дипл. инг. агрономије
Ђерасимовић Јелена, дипл. инг. пољопривреде
Ђунисијевић  Радивојевић Драгана, професор технике и информатике
Ђурић Мирослав, дипл. инг. сточарства
Ђуровић Душанка, проф. енглеског језика
Јелић Ружица, дипл. ветеринар
Карајичић Слађана, дипл. инг. пољопривреде
Маринковић Савовић Гордана, проф. српског језика
Марковић Владета, дипл. ветеринар
Марковић Јулијана, дипл. инг. пољопривреде

Миливојевић Александар, мастер професор технике и информатике   
Обреновић Лука, проф. физичког васпитања
Паповић Мирјана, дипл. инг. машинства
Петровић Весна, дипл. инг. пољопривреде
Петровић Видоје, дипл. ветеринар
Петровић Милева, дипл. инг. агрономије
Петровић Оливера, дипл. инжењер пољопривреде
Полић Светлана, дипл. историчар
Радовић Снежана, дипл. географ
Радоњић Ивана, дипл. филолог

Саватијевић Петар, дипл. инг. агрономије
Стојковић Весна, дипл. технолог
Страиновић Ацо, дипл. инг. пољопривреде
Тешовић Наташа, дипл. социолог
Тошић Андрија, проф. физичког васпитања
Тошић Даница, дипл. физикохемичар
Туцовић Бранка, професор српског језика
Шојић Милан, дипл. инг. агрономије
Штуловић Александар, дипл. инг. сточарства