послови одржавања:

Ђоковић Мирослав
Сретеновић Небојша
Варница Милан
Петровић Вера
Маринковић Душан
Кумбуровић Милка
Ђондрић Душан
Јоковић Тодор
Агановић Александар
Грујичић Станоје
Филиповић Милосав
Ђуровић Урош
Максимовић Бранко
Грујичић Станоје
Филиповић Радован
Ђурђић Радован
Филиповић Радољуб
Мишовић Иван
Ђурђић Радован
Чавлин Милан

кухиња:
Јордовић Надежда
Љеваја Ојдана
Марковић Бранка
Радић Душанка
Чавлин Богданка

спремачице:
Грујичић Русанка
Лађевац Борика
Дидановић Вера
Ћурчић Божана
Старчевић Снежана