Јавна набка мале вредности

Набавка добара: eurodizel - BMB95 и безоловни бензин

Позив за подношење понуда - преузмите овде

Конкурсна документација - преузмите овде

ОДЛУКА о додели