Јавна набка велике вредности - отворени поступак

Набавка добара: лож уље

Позив за подношење понуда - преузмите овде 

Конкурсна документација - преузмите овде

ОДЛУКА о додели уговора