Јавна набка мале вредности

Набавка услуга: молерски и други радови

Позив за подношење понуда - преузмите овде

Конкурсна документација - преузмите овде

ОДЛУКА о додели - преузмите овде