Јавна набка - отворени поступак

Набавка добара: прехрамбени производи по партијама

Позив за подношење понуда - преузмите овде

Конкурсна документација - преузмите овде

Одлука о додели уговора - преузмите овде