Јавна набка мале вредности

Набавка добара: електрична енергија

Позив за подношење понуда - преузмите овде

Конкурсна документација - преузмите овде

Одлука о додели уговора - преузмите овде