Прерано ученичко напуштање школовања (осипање ученика) је веома актуелан и комплексан проблем. Он није само образовни већ шире друштвени проблем. Преко спречавања осипања ученика из школе утиче се на смањење сиромаштва и повећање социјалне инклузије у земљи, што су важна питања како за појединца и његову породицу, тако и за економски развој земље.

CroCoos је међународни пројекат који се бави превентивом осипања ученика, односно развојем система за рано откривање ученика који су у ризику од напуштања школовања. Пројекат се реализује од 2014. у пет европских земаља.

Од 2015. планирано је да се развијена методологија за рано откривање ученика у ризику од осипања пробно примени у Словенији, Мађарској и Србији. Поносни смо што смо једна од пет изабраних српских школа која има задатак да примени овај систем кроз успостављање и јачање сарадње како школе и локалне заједнице, као и међусекторске сарадње између образовања, социјалне бриге, здравства, запошљавања и правосуђа.

Прилог на ТВ Телемарк