Од 04.06. до 17.06.2023. године петнаест ученика, у пратњи два наставника, учествовало је у реализацији пројекта мобилности. Активности су планиране и реализоване у сарадњи са партнерском организацијом Artemis Vocational Education Supporting Association - AVESA, из Мађарске.
Пројекат је финансиран у оквиру програма ЕРАЗМУС+
УГОВОР БРОЈ – 2022-1-RS01-KA122-VET-000072841EN Co-funded by the EU_PANTONEjpg

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union
or 
the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.