ЗНАЊА:

• Познавање безбедносних и хигијенских правила у партнерским компанијама.
• Познавање правила и професионалних захтева хостинг компаније
• Познавање принципа одрживе пољопривреде, одрживог сточарства
• Познавање одређене методе одрживе пољопривреде
• Стицање основних знања о здрављу животиња:
   - Здраво понашање животиња (свиње, живина, говеда, итд.)
   - Критеријуми за узгој животиња
   - Праћење и решавање паразитских зараза
   - Преглед коже животиње (ране и проблеми са кожом)
   - Превенција основних болести и вакцинација
   - Примена третмана копита
   - Методе ветеринарске медицине
   - Коришћење пратеће опреме
• Стицање знања из сточарства, опште неге животиња, узгоја коња, говеда и свиња:
   - Задовољење свакодневних потреба животиња
   - Стављање свеже простирке, храњење и чишћење
   - Праћење и решавање оптерећења паразитима
   - Превенција основних болести и вакцинација
   - Принципи производње: здравље и узгој животиња
   - Надокнада изгубљених минералних соли
   - Машинска мужа
• Познавање захтева пермакултуре
• Усвајање основних стручних термина енглеског језика

ВЕШТИНЕ:

- Учесник је у стању да користи специфичне алате за различите послове релевантне за његову професију.
- Учесник је оспособљен за бербу поврћа, лековитог биља и воћа.
- Учесник је у стању да препозна здравствене проблеме животиња и да се понаша у складу са тим.
- Учесник је у стању да одабере и примени одрживе пољопривредне праксе.
- Учесник је у стању да има основну комуникацију користећи специјализовани речник.
- Учесник је у стању да препозна захтеве органске производње хране.
- Учесник је у стању да процени применљивост одрживе пољопривреде у свом региону.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ:

- Учесник је у стању да ефикасно организује рад и тимски ради.
– Учесник је оспособљен за рад у другачијем окружењу.
- Учесник има одличан однос према биљкама и животињама и поштује њихов живот и добробит.
- Учесник показује однос поштовања према животној средини и природним ресурсима.
- Учесник је спреман да се са ентузијазмом и енергијом суочи са новим професионалним изазовима.
- Учесник познаје и примењује безбедносне норме и превенцију ризика на раду.
- Учесник показује способност да ради брзо и под притиском.
- Учесник поштује прописе о заштити на раду, складиштењу, заштити биља.
– Учесник се труди да унапреди свој професионални речник.

СТАВОВИ:

- Учесник поштује културу друге земље.
- Учесник се труди да унапреди своје стручно и језичко знање.
- Учесник је вољан да своје искуство и знање подели са другима.
– Учесник је заинтересован за рад у другој земљи.
- Учесник разматра прописе о раду и обавља дневне послове под руководством страног надзорника.